Novim gradskim urbanističmim planom predivđeno je i uvođenje tranvajske mreže

Kako se navodi u novoj strategiji razvoja grada do 2030. godine, pored brojnih urbanistički izmena predviđa se i ponovno uspostavljanje tramvajskog saobraćaja.

Ovim plano predviđa se da deo stare pruge koji prolazi kroz Novo Naselje bude preoblikovan za tranvajski saobraćaj.

Takođe, tramvajska linija kretala bi se kroz bulevare Jovana Dučića i Kneza Miloša, planira se i očuvanje delova trase stare pruge koja je išla ka Ranžirnoj stanici.

Istorija

Novi Sad jedan je od malobrojnih gradova na Balkanu koji je još početkom 20-og veka imao tranvajsku mrežu.

Uvođenjem električne mreže u Novom Sadu 1910. godine, stekli su se uslovi za pokretanje ovog vida gradskog transporta, koji je potom ubrzo ušao u upotrebu.

Novi Sad je tada dobio dve tranvajske, a na njima se saobraćalo 24 tramvaja, kojima je 1940. godine pridodato i tri trolejbusa.

Tokom Drugog svetskog rata u bombardovanju 1944. godine, uništena je električna stanica koja je pokretala tramvaje, ali je nakon rata obnovljena i ostala u upotrebi sve do 1958. godine.

Planovi

Ideja o povratku tramvaja u Novi Sad pojavila se još 1991. godine, dok je studija izvodljivost izrađena tek 2011. godine.

U ovoj studiji razvoja grada do 2030. godine zmatrano je uvođenje 5 linija ukupne dužine 92 kilometra.

Izvor: Projekat Nostram/ ZIG

Ovim planom predviđeno je uvođenje tranvajske mreže u više faza, a u prvoj fazi prediđena je izgradnja tranvajske linije dužine 25,5 kilometara i kupovina 25 tramvaja.

Vrednost projekta procenjena je tada na 80 miliona evra, i ako sve ostane po planu Novi Sad bi do tada mogao da ima čak 50 tranvaja.