Prema navodima MO RS na teritoriji centralne Srbije oborena je bespilotna letelica

Kako se navodi u saoptenju MO RS, letelica je oborena u širem rejonu Kopaonika.

“U skladu sa naređenjem predsednika Republike i vrhovnog komandanta Vojske Srbije Aleksandra Vučića, Vojska Srbije preduzima pojačane mere za otkrivanje, praćenje i neutralisanje bespilotnih letelica u blizini vojnih objekata. Jedinice Vojske Srbije su danas u popodnevnim časovima, nakon pravovremenog otkrivanja i praćenja, neutralisale komercijalni dron koji se kretao iz pravca Kopaonika ka Raški“ – navodi se u saoštenju.

Takođe, prema navodima iz saopštenja MO RS, dron je oboren primenom mera elektronskog ometanja, u neposrednoj blizini vojnih objekata u garnizonu Raška.

Vojska Srbije će i dalje, u skladu sa naređenjem predsednika Republike i vrhovnog komandanta, obarati sve bespilotne letelice koje se nađu u zoni zabrane leta i u blizini vojnih objekata – ističe se u saošpštenju.