Stanislavu Poboru (44) izrečena je juče u novosadskom Višem sudu istovetna objedinjena presuda kao i u maju, na šest i po godina zatvora za nanošenje teških telesnih povreda sa smrtnim ishodom i opoziv presude Višeg suda na godinu dana zatvora uslovno.

Okrivljeni ostaje u pritvoru u kojem se nalazi od lišenja slobode u junu prošle godine, što znači da mu se ovaj period od godinu i po dana uračunava u izvršenje kazne. Prilikom kratkog obrazlaganja istovetne kazne prvoj, predsednik veća sudija Vidoje Mitrić naveo je da se u ponovljenom postupku veštak sudske medicine dr Vladimir Pilija jasno izjasnio da je kod pokojnog oštećenog postojao rascep bubne opne, što je kasnije dovelo do daljih komplikacija i na kraju i do smrti oštećenog.

– Ostalo obrazloženje je isto kao i kod izricanja prethodne presude, jer je kazna istovetna prvoj. Videćemo kako će to dalje ići nakon žalbe – naveo je juče predsednik veća sudija Vidoje Mitrić.

Podsetimo, rešenjem Apelacionog suda ukinuta je presuda Višeg suda u Novom Sadu iz maja ove godine Stanislavu Poboru iz Novog Sada, s neprijavljenim boravištem u Veterniku, osuđenom objedinjenom kaznom na šest i po godina zatvora za nanošenje teških telesnih povreda stanodavcu lane u tom mestu, nakon kojih je nastupio smrtni ishod. Radilo se o objedinjenoj kazni, jer je optuženi za pomenuti događaj kažnjen sa šest godina, ali su mu još pola godine pridodate jer je prethodno bio osuđen uslovnom kaznom za drugo krivično delo, bez elemenata nasilja.

Po oceni Apelacionog suda, pravilno je utvrđeno pobijenom presudom da je došlo do fizičkog sukoba između okrivljenog i sada pokojnog oštećenog Željka K. Međutim, ostalo je sporno da li postoji veza između smrti oštećenog i zadobijenih povreda.

Veštak: Koban propust lekara

Na poslednjem ročištu ponovljenog pretresa u utorak veštak sudske medicine dr Vladimir Pilija na pitanje predsednika veća sudije Mitrića naveo je da je činjenica da oštećeni nije adekvatno pregledan i da je bilo određenih propusta lekara. Konkretno, nije pozvan otorinolaringolog, što je lekar koji je video da oštećeni ima krvarenje iz ušiju trebalo da uradi.

– Gotovo sam siguran da bi oštećeni preživeo ove povrede da je na vreme otkriven rascep bubne opne i da je primenjena odgovarajuća terapija – izjavio je dr Pilija. On je dodao da je rascep bubne opne , bez komplikacija, predstavlja laku telesnu povredu.

Advokat najavio žalbu

Branilac okrivljenog advokat Goran Karadžić prokomenarisao je posle izricanja ponovljene presude, izrečene nakon njegove žalbe Apelacionom sudu, da mu je neobično da je meningitis kod oštećenog nastupio usled povrede bubne opne, a da se ona ne spominje u optužnom aktu.

– Tražiću u žalbi da Apelacioni sud ovog puta otvori glavni pretres na kojem bi trebalo da se utvrdi činjenično stanje, na koje je ukazao pre završnih reči u utorak stučni savetnik odbrane dr Goran Stojiljković, koji je upućivao argumetovano na direktnu vezu bubne opne kao lake telesne povrede i smrti oštećenog – kazao je za list “Dnevnik“  advokat Karadžić.

Okrivljenom se stavlja na teret da je 12. aprila prošle godine, oko 14.30 u Ulici braće Tokin, gde je neprijavljeno boravio kao podstanar kod oštećenog, bitno smanjene sposobnosti zbog alkoholisanosti, teško povredio Željka K. (63) iz istog prigradskog naselja. Njemu se pripisuje da je posle kraće rasprave, nakon koje je zadobio udarac Željka K. zatvorenom šakom u predelu lica, njega oborio na klupu u dvorištu i zadao više udaraca šakom po glavi, telu i nogama. Potom ga je srušio na betonske stepenike koje vode iz dvorišta u kuću, gde mu je zadao više udaraca zatvorenom šakom u predelu glave, pa još i veći broj udaraca po glavi, telu i nogama. Nastupili su prelomi, nagnječenja i podlivi, a ocenjeno je nalazom sudskog veštaka da je došlo do akutne gnojne upale moždanih opni, usled čega je oštećeni preminuo pet dana od događaja.

Branilac optuženog advokat Goran Karadžić je u maju ove godine u završnim rečima naveo da smatra da ne postoji uzročna veza između navedenih teških telesnih povreda i smrti oštećenog. Naglasio je da je stručni savetnik odbrane ukazao na to da se kod oštećenog radilo o meningitisu, nastalom usled nelečenog rascepa bubne opne. U tom smislu, krivično delo lakih telesnih povreda kvalifikovana smrću nije inkriminisano.

Advokat je ukazao i na to da je, sada pokojni oštećeni, samoinicijativno napustio bolničko lečenje, odbio medicinski tretman, te stoga smatra da se optuženom može staviti eventualno krivično delo teške povrede u osnovnom obliku, ali ne i ono sa smrtnim ishodom.

U olakašavajuće okolnosti za okrivljnog je naveo okolnost da u prošlosti nije osuđivan za dela s elementima nasilja. Inače, on je osuđivan više puta, a u toku još jedan postupak u sudu.